Klinikken i København, uden
lægehenvisning og offentligt tilskud
Klinikken i Hvidovre, med lægehenvisning og offentligt tilskud
Individuel konsultation,
50 minutter
Kr. 1.000 pr. samtale


Første samtale, egenbetaling kr. 427,50
Efterfølgende samtaler kr. 356,50 pr. samtale. *)


Parsamtale,
50 minutter
Kr. 1.000

Parsamtale,
90 minutter
Kr. 2.000Coaching og mentoring,
50 minutter
Kr. 1.200

*) Se i øvrigt Dansk Psykologforenings prisoversigt på www.dp.dk 

Ved betaling forud for 5 gange gives 10% på alle ydelser uden lægehenvisning.

Afbud skal ske senest kl 16 dagen inden aftalen.
Afbud skal sendes via mail til afbud@vinderod.dk
Der opkræves fuldt honorar for udeblivelse eller for sent afbud.