Oplever du eksempler på:

 • Manglende tilpasningsevne
 • Negative tankemønstre
 • Destruktiv livsførelse
 • Ringe stabilitet

Så kan det være tegn på, at der er opstået en større eller mindre forstyrrelse i din personlighed.

Jeg kan vise dig, hvordan du identificerer dig mere med de sunde og bæredygtige dele af din psyke. Herfra kan du begynde at omfortolke de sårbare eller forstyrrede roller, så du gradvis oplever, at du bliver mere autentisk, og at det også skinner igennem i den måde, andre møder dig på.

Karakteristika

Personlighed er en samlebetegnelse for de træk, der karakteriserer et menneske, og som gør ens handlinger og reaktioner typiske, dvs. forudsigelige eller genkendelige.

Det følger heraf, at en personlighedsforstyrrelse giver sig til udtryk i utilpassede væremåder. Altså at man ikke bliver mødt, som man ønsker det, at man ikke opnår den ønskede kontakt, og at man sidder tilbage med en følelse af utilfredshed eller måske ligefrem smerte.

Nogle af de karaktertræk, som mennesker med en personlighedsforstyrrelse, kan opleve, er:

 • mistænksomhed / mistillid til andre
 • sårbarhed over for kritik
 • svingende behov for kontakt
 • selvoptagethed
 • manglende evne til empati
 • usikker identitetsfølelse
 • svigtende ansvarsfølelse
 • lavt tærskel for frustrationer og aggresivitet
 • manglende impulskontrol
 • overdreven afhængighed
 • hæmning af følelseslivet / svigtende stabilitet i forhold til andre

Det er vigtigt at forstå, at ikke hele personstrukturen er blevet forstyrret – der er noget grundlæggende sundt, som ikke får lov til at fylde nok i det samlede udtryk.