Parterapi – find de fælles ressourser

Glemmer I at bruge tid på at pleje jeres parforhold? Er gnisten forsvundet og har konflikterne overtaget? Så kan I få hjælp af en parterapeut. Hos mig tager vi udgangspunkt i jeres ressourcer – og vi finder de fælles ressourcer, så I igen kan mærke forståelsen, samhørigheden og kærligheden.

Her er fem tegn på, at parterapi kan være en god idé for jer:

  • Dialogen er kørt fast: I føler, at I misforstår hinanden, at omgangstonen er blevet hård, og at I ikke længere har lyst til at tale sammen.
  • I bliver for emotionelle: En af jer eller jer begge to hidser jer hurtigt op og bliver vrede, inden I når at lytte til, hvad den anden siger.
  • Familieforøgelse: I har fået børn, og hverdagen er blevet presset. Samværet har ændret karakter, og nærheden er gået tabt i manglen på overskud.
  • Utroskab: Utroskab er et tillidsbrud. Det kan derfor være meget svært at komme videre. Uanset om I skal skilles eller have forholdet til at fungere igen, kræver det en afklaring. Hvis I vælger at fortsætte sammen, handler det om at genfinde hinanden.
  • I har mistet interessen for hinanden: I er holdt op med at gå ud sammen, erotikken og sex er væk, og I er holdt op med at overraske hinanden.

Kernen i et parterapeutisk forløb hos mig er mediering: Jeg hjælper jer til at forhandle jer ud af en fastlåst og konfliktfuld situation.